O Nas


Misją firmy DEMERGO jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług edukacyjnych, doradczych, experckich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , ocena ryzyka zawodowego w tym zagrożeń stwarzanych przez maszyny i urządzenia techniczne oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy przez wdrażanie systemowych rozwiązań na stanowiska pracy. Działalnośc szkoleniowa prowadzona jest od 1989r. Działalność zapoczątkowały szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii. Aktualnie proponujemy bogata ofertę szkoleniową dla różnych branż i prowadzoną przez ekspertów z wielu dziedzin. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantuje art.66 Konstytucji RzeczyPospolitej Polskiej Cóż więc prostszego niż dokonanie oceny zagrożeń jak również szkodliwymi czynnikami środowiska pracy . Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z elementów zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ochorny zdrowiaZapraszam do współpracy
Expert ds.BHP
Edward Borak