Szkolenia

 Wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 Okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w rozporządzeniu.
 Okresowe dla służby bhp, pracodawców wykonujacych zadania tej służby
 Pierwszej pomocy medycznej
 Ocena ryzyka zawodowego
 Auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
 Kierowsów wózków widłowych
 Operatorów HDS
 Hakowego
 Energetyczne dla osób zajmujacych sie eksploatacją: E
 Energetyczne dla osób zajmujacych sie dozorem: D
 Ochrony przeciwpożarowej
 Dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
 Wymagań zasadniczych dla maszyn
 Przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR